İşyeri Hekimliği ile İlgili Bilinmesi Gerekenler | Maaşlar ve İş İmkanları

İşyeri hekimliği, ülkemizde yakın zamanda ortaya çıkan bir meslektir.

İşyeri Hekimliği ile İlgili Bilinmesi Gerekenler | Maaşlar ve İş İmkanları
Editör: Ali Güley
12 Ekim 2023 - 17:14
Reklam
İşyeri hekimliği, ülkemizde yakın zamanda ortaya çıkan bir meslektir. İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapan bu hekimler, çalışanların sağlıklarının korunması alanında görev yapmaktadır. İş imkanları ve maaş seviyeleri ile dikkat çekmektedir.

İşyeri Hekimliği Nedir?

İşyeri hekimliği; iş yerlerindeki çalışanların sağlıklarını ve güvenliklerini sağlamak için görev yapılan bir meslek grubudur. İşyeri hekimi, çalışanların sağlıklarını korumak için koruyucu ve önleyici sağlık uygulamaları yapmaktadır. Bu yönü ile geleneksel tıp uygulamalarından farklı olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Geleneksel doktorluk uygulamalarına bakıldığında, hastaların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenildiği görülür. Bunun haricinde koruyucu ve önleyici uygulamalar yapılsa da, bunların son derece sınırlı olduğu bir gerçektir. Ancak işyeri hekimliği, koruyucu ve önleyici uygulamalara daha fazla ağırlık verir. Çalışanların sağlıklarının korunmasına odaklanır.
İşyeri hekimlerinin farklı görev ve sorumlulukları olmasına karşın temel görevlerinin sağlık gözetimi veya hastalıkların sağlıkları olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Bunun için işe giriş muayenesi ile uygun işi uygun kişilerin yerleştirilmesini sağlarlar. Ayrıca periyodik muayeneler ile meslek hastalıklarına ve diğer hastalıklara ilişkin taramalar yapmaktadırlar. Bağışıklama ve diğer yollarla çalışanların sağlıklarını koruyucu farklı uygulamalar gerçekleştirmektedirler.
Bu meslek, klasik doktorlukla benzerlik göstermesine karşın farklılıkları da vardır. Çalışma yerleri, görev süreleri, iş imkanları ve maaşları ile geleneksel doktorlardan ayrıldıklarını ifade etmek yanlış olmaz.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

İşyeri hekimi olmak, son dönemlerin en önemli meslek trendlerinden biridir. Zira özel sektörde veya kamudaki sağlık kuruluşlarında doktorluk yapmanın kendi içindeki zorlukları ve maaşların yetersizliği, doktorların farklı alanlarda iş imkanlarını araştırmasına neden olmaktadır.
İşyeri hekimliği https://www.temaakademi.com.tr/egitim/isyeri-hekimligi-egitimi  için tek ve temel bir şart vardır. O şart; adayların tıp fakültesi mezunu olmalarıdır. Tıp fakültesinden mezun olan herkes bu meslek için başvuru yapabilir. Herhangi bir tecrübe ve deneyim şartı da bulunmamaktadır. Mezuniyetten hemen sonra veya uzman hekimken bu meslek için başvuru yapılabilir.
YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki tıp fakültelerinden mezun olanlar da benzer şekilde söz konusu mesleği seçebilmektedir. Bu noktada da bir kısıtlama ve sınırlama bulunmamaktadır.

İşyeri Hekimliği Maaşları ve İş İmkanları

İşyeri hekimliği, yakın zamanda ortaya çıkan bir meslek olmasına karşın iş imkanları ile dikkat çekmektedir. Birçok olanda bu profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kişilere ihtiyaç duyulmasının temel nedeni ise İSG Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleridir.
İSG Kanununa göre bazı şartları taşıyan iş yerlerinin zorunlu olarak işyeri hekimi çalıştırması veya tam zamanlı olarak istihdam etmesi gerekir. Yani burada yasadan kaynaklı yasal bir zorunluluk vardır. Ülkemizdeki doktor sayısının zaten yetersiz olduğu dikkate alındığında, ihtiyacın ne kadar fazla olduğu çok daha net şekilde anlaşılacaktır.
İşyeri hekimliği maaşları, görev sürelerine ve şartlarına bağlı olarak farklılık gösterir. Zorlu şartlarda ve tam zamanlı olarak görev yapanların maaşları çok daha yüksektir. Ortalama maaşlar ise 80.000 TL seviyesindedir. Ancak ilgili rakamın farklı unsurlara göre değişebileceğinin unutulmaması gerekir.

Nasıl İşyeri Hekimi Olunur?

İşyeri hekimliği, profesyonel İSG mesleklerinden biri olarak dikkat çeker. Bu mesleği yapabilmek için temel şart tıp fakültesi mezunu olmaktır. Ancak bunun dışında adayların işyeri hekimliği eğitimi alması ve yapılacak sınavı başarı ile geçmesi gerekir.
İşyeri hekimliğine dair eğitimler, yetkilendirilen kurumlar tarafından verilir. 220 saatlik eğitim sürecinin tamamlanması gerekir. İlgili eğitimlerin 180 saatlik kısmı uzaktan eğitim şeklindeyken, geriye kalan diğer kısım, yani 40 saatlik bölüm ise saha eğitimi (staj) şeklindedir.
Eğitime katılım ve stajın yapılması zorunludur. Bu süreci başarı ile tamamlayan adaylar, İSG sınavına girmeye hak kazanır. İSG sınavı içerisindeki işyeri hekimliği testi, toplam 50 sorudan oluşur ve bu sorulardan en az 35 tanesini yapan adaylar başarılı kabul edilerek sertifikaları verilir.
Tema Akademi, tüm bu süreçleri sorunsuz ve kaliteli eğitim alarak geçirmenizi sağlar. Siz de yüksek kalitede işyeri hekimliği eğitimi almak ve sınava etkili olarak hazırlanmak istiyorsanız, Tema Akademi’yi tercih edebilirsiniz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum